Inplannen

Loop jij vast op een HR probleemdossier?

Plan jezelf in voor de gratis koffiedossierschouw bij jou op kantoor
Inplannen

Wij zijn de toekomst van wat jij kent als arbodienstverlening

Loading...

Met een team van 42 enthousiaste professionals helpen wij op dit moment ruim 45.000 medewerkers Old Skool HR achter zich te laten en te focussen op beter zijn. Of beter worden.
Of liever gezegd: beter blijven! Letterlijk en figuurlijk.

FFector helpt werkgevers en werknemers om de regie te houden voor, tijdens en na ziekte en verzuim.
Wij zijn de verbindende factor tussen werkgever en werknemer en zorgen ervoor dat jullie intensiever gaan samenwerken.

Wij zitten niet op afstand. We zijn gewoon inhouse aanwezig.

Ik vind FFector doortastend, vernieuwend en creatief.

Verzuim wordt op een andere manier benaderd, waardoor er meer resultaten te behalen zijn.

Laura van Mierlo, Post NL
FFector is geen anoniem bureau, maar proactief en persoonlijk naar alle werknemers.

En zeker zo belangrijk, het blijkt ook nog eens leuk te zijn om een arbodienst te hebben!

Joep van Hees, Patch Marketing
In de huidige tijd wordt verlangd naar een medewerker en beleid 2.0. Maar dan heb je ook een arbodienst 2.0 nodig.

Daarin loopt FFector voor op de menigte.

Suzanne Reep, Vos Techniek
FFector is mensgericht en resultaatgericht en laat daarbij geen van die twee de overhand nemen.

Elke case wordt op de eigen specifieke situatie beoordeeld.

Dat is een manier van werken waar ik blij van word.

Nathalie Doorn, Japan Tabacco International
FFector staat wat mij betreft voor ‘net een beetje meer, net een beetje anders’: in staat tot wakker schudden op een vriendelijke manier.
Annemarie van Weelie, Rabobank
Ik heb FFector in een impuls leren kennen tijdens FFector on tour. FFector geeft op een heldere, respectvolle manier feedback en is in staat een goed passend advies te geven voor de toekomst.

In de verdere kennismaking heb ik hen leren kennen als organisatie die mensen en organisaties op verfrissende wijze weet te verbinden.

Hun oprechte aandacht en daadkracht zijn zeer uitnodigend en inspirerend.

Annemiek Pas, Waterbedrijf Groningen
FFector helpt organisaties op een verfrissende manier effectiever om te gaan met vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, gewoonweg de stof van het arbobeleid en een goed maatwerk en persoonlijke begeleiding daar waar het nodig is.
Carola Smits, Windkracht 8
FFector is gedurende een aantal maanden bij PostNL Group HR ingezet voor het Expertteam Arbeid en Gezondheid.

Hun opdracht was de ‘redesign’ van het ziekteverzuimproces en – beleid van PostNL en uitwerking van processtappen en rolverdeling in een flow chart. Dit ter voorbereiding op een nieuw te implementeren ziekteverzuim volgsysteem.

Naast hun eigen deskundige inbreng van kennis en ervaring, wist FFector ook de expertise en input vanuit het team te bundelen tot een helder en overzichtelijk document. Samenwerking verliep soepel, waarbij FFector zich niet alleen richtte op inhoud, maar ook (samenwerkings)proces wist te benoemen.

Daar waar nodig wisten zij scherp en treffend aan te geven waar verbetermogelijkheden liggen, of welke knelpunten aangepakt moe(s)ten worden om tot een succesvolle implementatie van een ziekteverzuim volgsysteem te komen.

Robin Robart, Post NL