Afgelopen jaar deed zich de volgende situatie voor: een werkgever dient een ontslagaanvraag in en meldt dit later die dag aan de werknemer. Deze meldt zich direct ziek.

De werkgever zegt met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst op. De werknemer beroept zich op het opzegverbod. Het hof oordeelt dat de werknemer in dit geval wel kan beroepen op het opzegverbod en verwijst daarbij naar artikel 7:670 lid 1 onder b. Hij geniet op dat moment ontslagbescherming.

Het is van groot belang dat dat het gesprek of de mededeling, dat een ontslagaanvraag is ingediend, pas een dag later plaatsvindt. Op deze manier kan voorkomen worden dat discussie ontstaat over de vraag of het opzegverbod geldt. (bron Marree & Dijxhoorn Advocaten)

Win in dit soort gevallen altijd juridisch advies in, alvorens een dergelijk traject te starten.

Loading...
  • Nu een oplossing?

    Zonder aansluiting helpen wij je ook

    Los mijn dossier op

FFector Prepaid

Ben je al voorzien van een arbodienst en wil je toch graag een frisse blik en aanpak? Met de FFector Sneldiensten kun je zonder aansluiting gewoon genieten van New Skool HR.

  • Je kunt kiezen voor advies, begeleiding en bemiddeling in 1 voordeelbundel met een vaste prijs
  • Maatwerk en toch¬†gelegenheid om flexibel effectieve ondersteuning in te zetten op (langlopende) verzuimdossiers.
  • Een troubleshoot abonnement waarmee we werkgevers ondersteunen bij complexe¬†verzuimdossiers die directe ondersteuning vragen
  • Begeleiding van zieke ex-werknemers, ook nadat ze uit dienst zijn