…Vandaag begint de kortste weg naar morgen.

Ja, het is wat mij betreft de hoogste tijd om de wereld van arbo- en verzuimbegeleiding achter ons te laten. Na de aflevering De Verzuimpolitie en De Verzuimpolitie II van Zembla kun je eigenlijk niet tot een andere conclusie komen.

Over die afleveringen schreef ik eerder al 2 blogs: de verzuimpolitie I en de verzuimpolitie II

Juist om die reden nu tijd voor een blog over waar we naar toe willen en waar we naartoe gaan. Voornamelijk de eerste aflevering van Zembla laat zien dat we eigenlijk het antwoord op de problemen allang kennen: het ligt namelijk aan ons. En met ons bedoel ik: werkgevers

Werkgevers in Nederland zijn naar allerlei mogelijkheden aan het zoeken om het idee te krijgen grip te hebben op wat er binnen hun bedrijven gebeurd. We bedenken allerlei ingewikkelde methodieken, ondersteuning van externe bureaus etc. terwijl de oplossing heel simpel is: bemiddelen en praten.

Tijdens FFector on tour schreef ik 2 blogs over situaties die zich bij zowel grote als kleine werkgevers voordoen en wat de oplossingen zijn. In de ene situatie ging het over het eigen regiemodel en hoe we dat misbruiken en de andere situatie ging over hoe werkgevers zelf het verzuim in stand houden.

Traditie
Als een soort traditie zijn we blijven vasthouden aan het principe dat het verplicht is een arbodienst te hebben, ook al is dat al jaren niet meer zo. Daarnaast werd de rol van de bedrijfsarts heel belangrijk en klampen we ons hieraan vast en roepen tegelijkertijd dat we “eigen regie” voeren.

Zo traditiegetrouw als dat we zijn, maken we dus nog steeds dezelfde fouten als toen. Maar op andere gebieden gaan we volop vooruit en kiezen we bewust voor eigen verantwoordelijkheid, meetbaar resultaat, snelheid en vinden we controle op privacy ontzettend belangrijk. We laten hier dus alle tradities los, althans dat proberen we, en gaan op zoek naar nieuw.

Op basis van de ervaringen die we nu met verzuimbegeleiding, arbodiensten en arbozorgen hebben, lijken we maar niet los te komen van traditioneel.

We weten allemaal waar de schoen wringt:

 • HR heeft onvoldoende tijd om het proces te monitoren en tijdig kennis te delen
 • HR staat vaak ook net te ver van de praktijk af
 • Leidinggevende wil (misschien) wel, maar ontbreekt het aan kennis en dus pakt zijn verantwoordelijkheid niet
 • Werknemer zit in de slachtofferrol en schakelt automatisch over op schapengedrag over
 • De arbodienst staat nog verder op afstand en onderneemt weinig tot niets
 • Vervolgens wachten we allemaal in spanning op het rapport/advies van de bedrijfsarts en zijn daarna gefrustreerd omdat we nog steeds niks weten en dus geen richting kunnen kiezen.

Is dit nu eigen regie voeren?

Bewust kiezen
De feiten liggen op tafel en zeker de bedrijven die bezocht zijn tijdens FFector on tour begrijpen wat ik bedoel. Het is belangrijk dat je duidelijk maakt wat het is dat je nodig hebt. En veel werkgevers zullen erkennen dat er een intermediair nodig is die zich bezighoudt met het verbeteren en vertalen van de communicatie tussen beide partijen. Iemand die op de werkvloer aanwezig is en de belangen van beide partijen behartigd. Want daar gaat het toch vaak fout? De werkgever wil iets en vindt dat de werknemer niet goed meewerkt. En andersom is de beleving net zo.

En natuurlijk is de bedrijfsarts nog steeds een belangrijke schakel. Maar hoe vaak probeer jij in je aanvraag aan de bedrijfsarts een concrete vraag te stellen, zodat het rapport/advies dat je terug ontvangt ook voldoet aan je vraag?

De rest van het traject ligt in handen van werkgevers én werknemers en met het maken van een bewuste keuze voor elkaar en de ondersteuning die je daarbij nodig hebt.

Wanneer ga jij bewust kiezen?

De tijd van arbozorgen is namelijk voorbij.. Als jij kiest, begint de kortste weg naar morgen.

Loading...
 • Nu een oplossing?

  Zonder aansluiting helpen wij je ook

  Los mijn dossier op

FFector Prepaid

Ben je al voorzien van een arbodienst en wil je toch graag een frisse blik en aanpak? Met de FFector Sneldiensten kun je zonder aansluiting gewoon genieten van New Skool HR.

 • Je kunt kiezen voor advies, begeleiding en bemiddeling in 1 voordeelbundel met een vaste prijs
 • Maatwerk en toch gelegenheid om flexibel effectieve ondersteuning in te zetten op (langlopende) verzuimdossiers.
 • Een troubleshoot abonnement waarmee we werkgevers ondersteunen bij complexe verzuimdossiers die directe ondersteuning vragen
 • Begeleiding van zieke ex-werknemers, ook nadat ze uit dienst zijn